Af: Brian Bruhn / Folketingskandidat for Alternativet i hele Midt og Vestjylland

Dansk politik har reelt været ramt af valgkamp i over et halvt år, og det ser ud til at fortsætte nogle måneder endnu.
Statsministeren alene sidder med valgknappen, og det forkrøbler den politiske dialog og beslutningsproces.
Havde statsministeren ikke haft den mulighed, ville partierne nemlig bruge kræfterne på at skabe reelle resultater
og holdbare løsninger mere end på symbolpolitik og valg-positionering.

Jeg er sikker på, at mange af de ulemper, vi oplever ved den nuværende politiske kultur, kan undgås ved at
indføre faste valgperioder. Det virker godt mange andre steder – uanset om det er kommuner/regioner, EU,
menighedsråd eller foreninger. Sikkerheden for, hvornår der er valg, giver en ro og ansvarlighed, som man i
store perioder kan savne i dansk landspolitik.

Når der lang tid til næste valg, har politikere ofte modet til at træffe langsigtede og – nogle gange – svære eller
upopulære beslutninger. I virkeligheden er det jo derfor, vi har et repræsentativt demokrati – fordi vi har valgt
nogen til at repræsentere os som vælgere, vurdere situationen langsigtet – og træffe de svære valg.

Meningsmålingsdemokrati og spin
En konsekvens af statsministerens ret til at udskrive valg efter forgodtbefindende er, at medierne konstant laver
meningsmålingshistorier. Letkøbte og billigt producerede historier, der sjældent gør nogen klogere – sådan for alvor.
Den politisk journalistisk kommer til at handle om meningsmålinger og spin.

Med faste valgperioder ville den slags journalistik forhåbentlig glide i baggrunden til fordel for historier om det virkelige
politiske indhold, langsigtede konsekvenser, visioner og problemer. Eksempelvis ser man sjældent en meningsmåling
om EU, regionerne eller Københavns Kommune. De meningsmålinger laves først, når valget nærmer sig – for inden da,
er de åbenbart ikke ”relevante eller interessante”.

Blokke mister magt
Hvis en regering ved, hvornår det næste valg kommer, vil den mere frit kunne arbejde for at finde flertal for sin politik fra sag
til sag. Derfor vil faste perioder med stor sandsynlighed medføre, at vi kan slippe for noget af den blokpolitik, der har
ødelagt det lange perspektiv i dansk politik de seneste årtier.

En regering, der ikke frygter at miste sit flertal vil formodentlig turde manøvrere mere. Og hvis forslag ikke først
skal være ”klappet af” i en blok, er der større chance for, at det kan forbedres af alle partier, før det kommer til
afstemning. Flere ved mere.

Og mister en regering sit flertal, vil den enten kunne omdanne sig eller lade en dronningerunde afgøre, hvem der skal tage over – uden nyvalg.

Politikerlede
Mon meget af den udbredte politikerlede, kommer af, at vi som læsere, lyttere og seere på både nye og gamle medier
hele tiden skal høre om bagtanker og taktiske overvejelser frem for de politiske visioner.

Langt de fleste vælgere kan jo godt gennemskue, at mange forslag kun handler om symbolpolitik, kortsigtede løsninger og stemmefiskeri.
Hvem tør tage de upopulære – men nødvendige beslutninger? Hvem tør tænke langsigtet eller visionært, når truende valg og negative
meningsmålinger konstant farver og påvirker de ansvarlige valg? Det kunne faste valgperioder måske tage toppen af.

Ikke en perfekt løsning
Jeg påstår ikke, at faste valgperioder ville være den perfekte løsning på alle parlamentariske udfordringer. Og jeg kan også godt se nogle
potentielle udfordringer, som at man kunne forestille sig et politisk dødvande, hvis en regering har svært ved at finde flertal –
eller bizarre forløb, som dem man indimellem har set i kommuner.

Måske kan det også koste folkeligt engagement, hvis ikke man er på tæerne for at sikre det på anden måde.
Og der vil også skulle findes en løsning i valgloven, som gør de faste perioder til udgangspunktet.

Nogle af disse indvendinger kunne imødegås, hvis man bløder op på de faste valgperioder ved at give et stort flertal i
Folketinget mulighed for at udskrive valg. Det kunne være tre fjerdele eller to tredjedele.

Og ved at styrke den borgerlige involvering gennem borgerforslag eller ved at oprette et egentlig Borgerting parallelt med Folketinget.

Er du enig i analysen?
Så det er måske ikke sikkert, at faste valgperioder er det eneste svar.
Men med den tillidskrise dansk politik desværre står i for øjeblikket, er det nødvendigt at finde nye svar.

Så lad os tage debatten, hvis ellers du er enig med mig i, at vi har et problem med kortsigtede politikere,
der sigter mere mod meningsmålinger end holdbare løsninger.